При купување на оптички стакла Crizal ® Prevencia ®

(Blue light заштита) ќе остварите 50% попуст на купената рамка

Дали знаевте дека штетната модра светлина доаѓа до нас на отворен, но и затворен

простор ? Ако сме долго време изложени, штетната модра светлина остава последици на нашите очи .Сончевата светлина , или пак вештачкото светло од електронските уреди, како мобилниот, таблетот, или компјутерот, емитираат штетни УВ и модро-виолетова светлна .

Crizal ® Prevencia ® оптичките стакла благодарение на т.н.. Blue light превенција спечуваатзамор на очите, или суви очи , замаглен вид и други симптоми кои предизвикуваат синдром на т.н. компјутерски вид , ја блокираат штетната модра светлина, а ја пропуштаат корисната тиркизна светлина и така го заштитуваат здравјето на очите