Опис

Капки за навлажнување и регенерација на суво око со долготрајно дејство.