Description

Капки за навлажнување и регенерација на суво око за еднократна употреба. БЕЗ КОНЗЕРВАНСИ