Опис

Капки за навлажнување и регенерација на суво око.