VE MOLIME DA GI PRO^ITATE VNIMATELNO NA[ITE PRAVILA I USLOVI PRED DA SE REGISTRIRATE I DA JA KORISTITE NA[ATA PLATFORMA. DOKOLKU SE REGISTRIRATE I JA KORISTITIE NA[ATA PLATFORMA, SMETAME DEKA GI PRIFA]ATE NA[ITE PRAVILA I USLOVI. DOKOLKU NE SE SOGLASUVATE SO NAVEDENITE USLOVI, NE KORISTETE JA NA[ATA PLATFORMA.

POLITIKA NA PRIVATNOST

 • SOBIRAWE INFORMACII
  Li~ni informacii se site informacii koi mo`e da poslu`at za identifikacija na odredeno lice, bilo da e toa samostojno ili vo kombinacija so drugi informacii.
  Nie dobivame li~ni informacii koga:
 • Ja koristitie i se registrirate na na{ata platform i tie informacii ni gi davate vie, kako ime i prezime, adresa za dostava, adresa na elektronska po{ta, telefonski broj. Ovie informacii se neophodni za da mo`eme da ja primime i obrabotime va{ata nara~ka, kako i da gi dostavime proizvodite do va{ata adresa.
 • Informacii kako broevi na plate`ni karti~ki, koi na bezbeden na~in se obrabotuvaat od strana na ovlasteni sorabotnici i se podatoci koi nie ne mo`eme da gi sobirame.
 • Dopolnitelni informacii koi vie dobrovolno ni gi davate so cel poednostavno koristewe na na{ata platforma i podobra usluga, kako na primer koga prika~uvate recept za o~ila ili le}i.
 • Drugi informacii koi vie dobrovolno mo`e da ni gi dadete preku komunikacija na na{ata platforma ili so na{ata slu`ba za korisnici so cel podobruvawe na na{ata usluga kon vas.
 • Informacii koi vie dobrovolno ni gi davate a se va{i reakcii ili ocenki na zadovolstvoto od koristeweto na na{ata platforma ili na na{ite proizvodi i uslugi.
 • IP adresi i drugi elektronski podatoci od uredite koi gi koristite za pristap na na{ata stranica.
 • Informacii od socijalni medium. Dokolku spodeluvate sodr`ini od na{ata stranica na va{ite profili na socijalnite mediumi, ni ovozmo`uvate pristap do podatocite objaveni na istite profili. Sekoe objavuvawe na sodr`ina so # stanuva javno objavena sodr`ina.
 • OBRABOTKA NA INFORMACII

Site informacii koi se sobiraat so cel ovozmo`uvawe i izvr{uvawe na uslugite, podobruvawe na na{ata usluga, podobruvawe na va{eto iskustvo pri koristewe na na{ata platforma, se smetaat za privatni i nema da bidat koristeni za drugi celi osven gorenavedenite vo soglasnost so zakonite na Republika Severna Makedonija.

Informaciite nema da bidat objaveni javno, zloupotrebeni za privatni celi ili upotrebeni za marketin{ki celi na treti lica.
Odredeni informacii }e bidat spodeleni so na{i sorabotnici toga{ koga toa e neophodno zaradi zavr{uvawe na nara~kata, kako na primer kompanii koi vo sorabotka so nas }e vr{at dostava na proizvodite, kompanii za plate`ni karti~ki, hosting kompanii, no tie informacii na smee da se koristat za drugi celi osven za onie navedeni vo na{ata politika na privatnost.

So zakon ne ste obvrzani da ni dadete li~ni informacii, site informacii koi gi davate se smetaat za dobrovolno dadeni informacii zaradi izvr{uvawe na uslugite. Dokolku odlu~ite deka ne sakate da ni dadete nikakvi li~ni informacii, nema da mo`e da ja koristite na{ata platforma za kupuvawe bidej}i nema da bideme vo mo`nost da ja obrabotime nara~kata i da go dostavime proizvodot.

 • IP ADRESI I KOLA^IWA

IP adresa se dodeluva na sekoj korisnik na internet i spored dodelenata adresa mo`e da se odredi od kade e pristapeno na na{ata stranica. Na{ata stranica gi za~uvuva IP adresite zaradi bezbednost na korisnicite.

Cookie odnosno kol~e e elektronski dokument koj sodr`i podatoci za va{ite aktivnosti na internet. Na{ata stranica koristi kola~iwa za da vi ovozmo`i poednostavno i pobezbedno koristewe na stranicata. Kola~iwata }e bidat za~uvani vo va{iot kompjuter dodeka ne gi otstranite.
Isklu~ivo so va{a soglasnost odredeni informacii mo`e da bidat iskoristeni za marketin{ki celi.

 • TO^NOST NA PODATOCI

Ve molime pri registracija na na{ata platform da vnesuvate to~ni podatoci za da mo`e precizno i pravilno da bide izv{rena uslugata. Isto taka ve molime navremeno da gi a`urirate va{ite podatoci.

Optika Okulista nema da odgovara za kvalitetot i to~nosta na uslugata dokolku vnesenite podatoci ne se to~ni.

 • POVRZUVAWE SO DRUGI STRANICI

Optika Okulista ne odgovara za pravilata i uslugite spored koi rabotat drugite stranici, a koi mo`e da bidat povrzani so ovaa stranica.

Politikata na privatnost i pravilata za koristewe se odnesuvaat isklu~ivo na sodr`inite objaveni na ovaa stranica.

 • FER KORISTEWE

Poradi postojano nadgraduvawe na podatoci i poradi vlijanie na treti strani, pri koristewe na na{ata platforma mo`e da nastanat nesakani gre{ki za koi odnapred se izvinuvame. Vo slu~aj na poplaki, ve molime da ja kontaktirate na{ata slu`ba za korisnici.

Soglasno zakonite za elektronsko pla}awe na Republika Severna Makedonija, optika Okulista ne e obvrzana da dostavuva fiskalni smetki za online pla}awe.

Site sodr`ini, tekstovi, fotografii i drugo, koi se objavuvaat na stranicata na optika Okulista podle`at na avtorski prava i za sekoe nezakonsko koristewe sleduva tu`ba. Optika Okulista go zadr`uva pravoto za promena na sodr`inite, kako i uslovite i pravilata na koristewe bez prethodno izvestuvawe.